Splašková kanalizace Medlešice - kontroílní den 15.12.2022 - průběžný stav

15. 12. 2022 | Zprávy