Radní Pardubického kraje Ladislav Valtr ocenil aktivitu ČČK v Chrudimi - 13.5.2020

15. 5. 2020 | Zprávy

Radní Ladislav Valtr ocenil aktivitu Českého červeného kříže v době mimořádného stavu.

Pardubický kraj – Tisíce hovorů po telefonu s potřebnými v době nouzového stavu absolvovali dobrovolníci oblastního spolku Českého červeného kříže v Chrudimi. Spoluobčanům také rozdali více jak dva tisíce roušek a vyrobili více jak sto ochranných štítů. Nejen tyto aktivity ocenil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Velice si vážím práce lidí, jako jsou dobrovolníci z červeného kříže v Chrudimi. Je skoro až neuvěřitelné jak spolek se dvěma kmenovými zaměstnanci dokázal vybudit a koordinovat několik mnoho desítek až stovek dobrovolníků. Ti kromě celonárodních programů dokázali navíc zrealizovat vlastní rychlé nápady jak pomoci potřebným lidem v nové situaci rizika epidemie,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Oblastní spolek ČČK v Chrudimi má dva zaměstnance a 150 členů. Během karantény se s pomocí přihlásilo dalších 200 dobrovolníků. Všechny pomocníky tak bylo potřeba koordinovat. „Zřídili jsme speciální webové stránky, které sloužili pro registraci dobrovolníků a zároveň pro komunikaci a také jejich edukaci pomocí videí. Ty jsou také přístupná veřejnosti na stránkách www.pomahamepardubickemukraji.cz,“ sdělil Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady ČČK Chrudim.

Oblastní spolek v Chrudimi přijal 2150 hovorů s dotazy týkající se COVID-19 na bezplatnou linku, která byla k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Další telefonáty pak řešil přes mobilní telefony. Přes organizaci bylo rozdáno téměř 3000 roušek. Dobrovolníci uskutečnili 104 nákupů nebo rozvezli 1356 obědů.

„Je obdivuhodné, co vše dobrovolníci zvládli i během tak krátkého časového úseku vykonat. Od distribuce informačních letáků o nabízené pomoci za 24 hodin po celém městě až po zapojení se do výroby štítů a to není celý výčet všech činností,“ dodal radní Ladislav Valtr.