MĚSTO CHRUDIM NÁVŠTĚVNÍK STUDENT MĚSTO VIRTUÁLNĚ

ZAJÍMAVOSTI | 27.03.2013 DNES, 27.3.2013 ZAHÁJÍ SEZÓNU MUZEUM BAROKNÍCH SOCH - V ROCE 2011 JSME NATOČILI VIDEO O HISTORII KOSTELA SV. JOSEFA. MGR. IVO ŠULC, RNDR. MGR. TOMÁŠ PAVLÍK A PHDR. JAN MUSIL VYPRÁVĚJÍ O VĚCECH, KTERÉ ASI ANI NETUŠÍTE.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoli užití obsahu videí nebo částí videí označených logem TV Chrudim včetně jejich šíření je bez souhlasu města Chrudim zakázáno.