MĚSTO CHRUDIM NÁVŠTĚVNÍK STUDENT MĚSTO VIRTUÁLNĚ

ZAJÍMAVOSTI | 19.11.2018 1. zasedání Zastupitelstva města Chrudim - slib - první hlasování - oprava - Chrudim 5.11.2018 V původním videu došlo k chybě ve střižně. Automat přiřadil jinou zvukovou stopu (z druhé kamery) k vystoupení Romana Málka na 26:40 min.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoli užití obsahu videí nebo částí videí označených logem TV Chrudim včetně jejich šíření je bez souhlasu města Chrudim zakázáno.