Úvod/
Zajímavosti
/
Regionální muzeum v Chrudimi - výstavy - leden - únor - březen 2015
Regionální muzeum v Chrudimi - výstavy - leden - únor - březen 2015
3. 2. 2015 | Zajímavosti
SVĚTOVÉ MÝTY JINAK - Výstava potrvá od 30. ledna do 29. března 2015. Výstava představuje minerály, zkameněliny, rostliny a živočichy nesoucí jména mytologických postav nebo symbolicky s těmito božstvy, démony a hrdiny související. Zastoupeny jsou mýty evropské (keltské, severské, slovanské a další), africké (zejména egyptské), asijské (mezopotámské, indické, čínské atd.), australské a oceánijské, americké (severoamerických Indiánů, mayské, aztécké apod.). Více než čtyři sta exponátů propojuje dva světy - přírodu a kulturu – a nabízí poznání nových a často nečekaných souvislostí. Přijďte se podívat na vážku pojmenovanou po keltské ochránkyni mořeplavců, na germánského boha hromu v podobě minerálu, na rostlinu se jménem egyptského průvodce zemřelých nebo na brouka šířícího slávu zakladatele čínského náboženství. Uvidíte kraba, který byl nazván podle japonského boha stvořitele či kaktus a vzácné nerosty nesoucí jména hlavních aztéckých božstev. A k tomu všemu si ještě prohlédnete zuby a kosti téměř stovky živočichů, považované v minulosti za pozůstatky nejrozšířenějších mýtických bytostí - draků.