Úvod/
Zajímavosti
/
Obchvat Chrudim - listopad 2014 - V TOMTO VIDEU SE PROJEDEME PO CELÉ TRASE 1. ETAPY OBCHVATU MĚSTA CHRUDIM. PODÍVÁME SE NA DÍLČÍ STAVBY.
Obchvat Chrudim - listopad 2014 - V TOMTO VIDEU SE PROJEDEME PO CELÉ TRASE 1. ETAPY OBCHVATU MĚSTA CHRUDIM. PODÍVÁME SE NA DÍLČÍ STAVBY.
30. 11. 2014 | Zajímavosti
UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Hlavní trasu stavby tvoří 5 850 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Obchvat je veden volnou východní trasou mimo obytnou zástavbu města Chrudim. Začátek obchvatu navazuje na již dokončenou přeložku silnice I/37 Jesničánky – Medlešice, a to jihovýchodně od obce Medlešice. Levostranným obloukem směřuje do nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Vestec se silnicí III/34026 Chrudim – Ostřešany, která bude sloužit jako hlavní dopravní přivaděč do města Chrudim, a to převážně ze směru od Pardubic. Dále prolukou mezi zemědělským areálem a zástavbu obce Vestec, kde prochází zářezem hloubky přibližně 6 metrů, pokračuje na mostní estakádu přes údolí řeky Chrudimky a železniční trať Chrudim – Hrochův Týnec. Pravostranným obloukem v zářezu hloubky kolem 6,5 metrů pak obchvat pokračuje ke křížení se silnicí II/340 Chrudim – Topol, kterou překračuje vrchem, a konec úseku je v nově vybudované mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/17, která bude sloužit jako druhý dopravní přivaděč do města Chrudim.