Úvod/
Zajímavosti
/
Neriskuj zbytečně! Rozhlédni se, než vkročíš do vozovky - CEMEX a Zdravé město Chrudim - 4.4.2019
Neriskuj zbytečně! Rozhlédni se, než vkročíš do vozovky - CEMEX a Zdravé město Chrudim - 4.4.2019
4. 4. 2019 | Zajímavosti
Kampaň „NERISKUJ ZBYTEČNĚ“, upozorňující na rostoucí počet těžkých zranění způsobených kolizí s nákladnými auty, spustila 4.4.2019 společnost CEMEX Czech Republic ve spolupráci s Policií ČR a organizací BESIP. Samotné oznámení kampaně bylo připravováno v rámci projektu Zdravé město a MA 21 města Chrudim. Dva výrazně žluté autodomíchávače a dvě cisterny s výstražnými nápisy „Neriskuj zbytečně! Rozhlédni se, než vkročíš do vozovky“ budou od 4.4.2019 jezdit po celé České republice. Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21 připravuje akce zaměřené na prevenci úrazů u všech věkových skupin v různých dopravních situacích. Ať jsou lidé v roli chodce, řidiče nebo cyklisty, uvědomění si velikosti nákladních aut, jejich vlečné křivky není vždy věcí samozřejmou. Především u dětí a seniorů. Proto jsme se do této kampaně také zapojili. Vidíme ji jako přínosnou.“ „Pro CEMEX je ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců, ale i dodavatelů, obchodních partnerů, a vůbec všech účastníků silničního provozu, prioritou číslo 1,“ říká Ota Horák, manažer logistiky a dodává: „Už v průběhu posledních měsíců loňského roku, a především letos se zaměřujeme na ochranu nejvíce ohrožených skupin účastníků silničního provozu, jak jsou děti, senioři nebo třeba cyklisté. „Policie České republiky kvituje jakoukoli bezpečnostně preventivní kampaň cílenou na snížení dopravní nehodovosti. Tuto kampaň, která je zaměřená především na obzvlášť zranitelné účastníky silničního provozu (chodce a cyklisty) vnímáme jako velmi pozitivní“, dodává kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence.