Úvod/
Zajímavosti
/
NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY - SEZNÁMENÍ - HOVOŘÍ ŘEDITEL 06/2012
NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY - SEZNÁMENÍ - HOVOŘÍ ŘEDITEL 06/2012
23. 6. 2012 | Zajímavosti
VÍCE INFORMACÍ NA: http://www.geoparkzh.cz/cs/ Geopark Železné hory se rozkládá na ploše 777,5 km2 . Převážná část území leží v Pardubickém kraji, oblast kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře zasahuje do kraje Vysočina. Přibližně z jedné třetiny je území tvořeno Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory, mimo tuto oblast je na území celá řada dalších maloplošně chráněných území. Vedle přírodního bohatství je na území i mnoho kulturně historických cenností, unikátních muzeí a četné sportovní a rekreační objekty a území. Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Celé území je velmi hustě pokryto dobře značenou sítí turistických a cykloturistických tras. Vedle toho je zde i několik desítek kilometrů koňských jezdeckých stezek a v zimě též značených běžkařských tras. Geopark Železné hory tuto infrastrukturu využívá a zároveň ji doplňuje o geotopy, tedy lokality se zajímavým geologickým obsahem. Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie. Ve více než 600 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Za relativně malý časový okamžik je tedy možné na území geoparku spatřit to, co by na celém území České republiky trvalo několik týdnů při ujetí tisíců kilometrů. Vznikla zde geologická skládanka, kterou je možné ,,složit" za velmi krátkou dobu. Myšlenka zbudování Geoparku Železné hory vychází z dlouhodobých aktivit společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., která vedle komerční činnosti realizuje své aktivity i ve vědecké, populárně naučné a vzdělávací sféře. Díky těmto snahám již byla provedena řada projektů (většina ve spolupráci s regionálními partnery). Vedle první geovědní cyklotrasy na území České republiky MAGMA je nutné zmínit spolupráci při tvorbě kamenické expozice v Muzeu kamene a obuvi ve Skutči, realizaci geologické části v Muzeu vápenictví v Berlově vápence v Závratci u Třemošnice, případně realizaci naučné stezky Heřmanův Městec -- Město u dvou moří. Vedle popularizačních aktivit je důležité i vzdělávání. Již více než deset let probíhá intenzivní spolupráce se základními i středními školami nejen chrudimského okresu.