Úvod/
Zajímavosti
/
Městské lesy Chrudim, s.r.o. INFORMUJÍ - co náš čeká - čeho se vyvarovat - 18.1.2015
Městské lesy Chrudim, s.r.o. INFORMUJÍ - co náš čeká - čeho se vyvarovat - 18.1.2015
19. 1. 2015 | Zajímavosti
Rekreační lesy Podhůra. Hlavním záměrem tohoto projektu je přizpůsobení celého areálu rekreačních lesů potřebám návštěvníků. Zároveň tak podpořit nenásilnou cestou přirozený prvek krajiny a zachovat rarity tohoto území jako je např. břeh druhohorního moře starého 95 mil. let. V roce 2004 byla část lesa, patřící městu Chrudim, převedena z hospodářského lesa na les se zvláštním určením - lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Postupně od roku 2005 vznikala studie Rekreační lesy Podhůra, postavila se naučná stezka, rozhledna Bára a v roce 2008 se podařilo získat dotaci z EU, konkrétně město Chrudim podalo projektový záměr „Rekreační lesy Podhůra“ do 2. kola výzvy ROP NUTS II Severovýchod – prioritní osa 13.3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Díky projektu byla vytvořena síť cest, která nekonkurovala té dosavadní, ale stávající cesty spojovala, zlepšilo se turistické značení a vytvořila se atraktivní místa pro návštěvníky - lanový park a lesní tělocvična. Přijďte se podívat, jak se projekt daří realizovat! Užijete si parádní den, který zaujme celou rodinu.